Aici vom prezenta și explica o mare parte din cuvintele asociate cu designul de caracter (type design) și lettering.

typeface = o familie de caractere cu elemente comune și care, dispuse într-un context, sunt în armonie una cu cealaltă și prezintă același stil; un typeface poate include mai multe greutăți și stiluri (bold, italic, condensat, oblic, extins etc.) ce se vor numi fonturi. exemplu - Times New Roman.

font = set de caractere aparținând aceleiași familii și care are o greutate sau stil comune (Times New Roman Semibold Italic)

substrat = suprafața pe care este prezentat (hârtie, carton, perete, canvas etc.)

contur = formă exterioară a literei ce delimitează marginile, incluzând toate elementele unei litere, care reușește să descrie precis aparența unei litere.

tipografie = locul și/sau activitatea unde se întreprinde producția fizică de produse tipografice
= arta și tehnica tipăritului, a formei și aranjării literelor pe un document scris (Wikipedia)

stroke = lățimea verticalei unei litere; denumită astfel pentru că istoric în multe stiluri de litere, precum și în caligrafie, verticala este elementul definitoriu și cel mai gros al unei litere. În majoritatea stilurilor, stroke-ul stabilește 'ritmul'. În general, stroke-ul are aceeași grosime la toate literele. Se deosebește de fine line prin grosime, liniile fine fiind mai subțiri.

type design = arta, procesul și discipina de a desena seturi de caractere. Implică desenarea manuală a fiecărei litere într-un stil consistent și recognoscibil între caracterele din același set. Un set de caractere poate avea mai multe fonturi, deosebite între ele prin greutate (grosimea liniilor literelor), stil (normal/italic/oblic etc.), lățime (normal/extins/lat/ultra-lat etc.), înălțime (condensat, înalt, ultra-condensat etc.) sau alte caracteristici.

Glossary of typographic terms